Forretningsbetingelser

1, Aftalegrundlag

Alle aftaler, der indgås mellem Juhls Foto og kunden sker på de vilkår, som fremgår af nærværende forretnings-

Betingelser, med mindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne.

Bindende aftale mellem parterne anses først for indgået ved Juhls Foto fremsendelse af ordrebekræftelse til kunden. Ordrebekræftelse, faktura og nærværende forretningsbetingelser udgør det samlede aftalegrundlag mellem Juhls Foto og kunden.

 1. Bestillinger

Ved kundens bestilling af et produkt hos Juhls Foto fremsendes en ordrebekræftelse til kundens e-mail.

Hvorefter produktionen af det af kundens produkt påbegyndes.

 1. Priser

Alle priser er angivet i DKK inkl. moms

Juhls Foto kan tilbyde rabatkoder, som kunden kan anvende ved køb af produkter. Kunden er selv forpligtet til at sørge for indtastning af rabatkoden ved aflæggelse af ordre. Kunden kan alene anvende en rabatkode per ordre.

Specifikke vilkår for de enkelte rabatkoder vil fremgå i forbindelse med udstedelsen af disse, herunder f.eks, hvilken produkter rabatkoden omfatter og hvor længe den er gældende.

 1. Betalingsbetingelse

Juhls Foto tilbyder betaling ved brug af betalingskort eller faktura.

Ved betaling med betalingskort, skal betaling ske ved brug af et gyldigt kredit- eller betalingskort. Kunden kan indtaste sine betalingsoplysninger ved bestilling, og beløbet bliver straks reserveret på kundens kort. Beløbet vil dog ikke blive trukket, før produktet er afsendt.

Juhls Foto forbeholder sig retten til at kontrollerer kundens kredit- eller betalingskorts gyldighed, hvor meget kredit der er i forhold til bestillingsbeløbet, og om kundens adresseoplysninger er korrekte. Juhls Foto kan afvise bestillinger afhængigt af resultatet af denne kontrol.

Ved betaling via faktura sendes fakturaen til kundens e-mailadresse, når kundens bestilling er afsendt. Betaling af fakturaen skal ske senest 14 dage efter fakturadatoen. Ved for sen betaling er Juhls Foto berettiget til at opkræve en årlig strafrente i henhold til den gældende rentelov.

 1. Levering og risiko

Efter kundens bestilling modtager kunden en ordrebekræftelse med angivelse af et forventet leveringstidspunkt. Hvor ikke andet er aftalt mellem parterne, vil leveringstiden typisk være 2-5 arbejdsdage. Alle leveringstidspunkter er alene estimater, og forlænget leveringstid kan forekomme.

Der tages således forbehold for forsinkelser ved levering, som ikke skyldes Juhls Foto forhold. Såfremt en leverance forsinkes som følge af forhold, som Juhls Foto ingen indflydelse har på, herunder men ikke begrænset til forsinkelser fra Juhls Foto underleverandør og andre udefrakommende omstændigheder eller force majeure begivenheder i øvrigt, udskydes det estimerede leveringstidspunkt med et tilsvarende antal dage, som sådan en forhindring har bestået. Kunden kan ikke, som følge af sådanne force majeure begivenheder, hæve aftalen og/eller kræve erstatning.

 1. ejendomsret

Ejendomsretten til produktet forbliver hos Juhls foto, indtil der er sket fuld betaling for det pågældende produkt.

 1. immaterielle

Ophavsretten til samtlige produkter forbliver Juhls Fotos. Såfremt der er tale om bestilling af portrætfotos, giver kunden i forbindelse med bestillingen af sådanne samtykke til, at Juhls Foto er fuldt berettiget til at udnytte Juhls Fotos immaterielle rettigheder til de pågældende portrætfotos.

 1. Reklamation

Kunden er forpligtet til at undersøge produkterne, herunder om disse stemmer overens med ordrebekræftelsen, uden ugrundet ophold efter, at levering har fundet sted. Juhls Foto yder herefter 2 års reklamationsret. Reklamation over mangler skal altid vedlægges behørig dokumentation for den pågældende mangel, som kunden ønsker at reklamere over, samt en henvisning til de pågældende ordrenummer,

Er et produkt mangelfuld, kan Juhls Foto efter eget skøn vælge, om kunden skal have ret til forholdsmæssigt afslag i prisen eller om der skal ske om levering inden for rimelig tid. Der kan ikke herudover kræves noget beløb eller rejses krav mod Juhls Foto i forbindelse med reklamationen. Reklamationsretten forudsætter, at kunden har behandlet produktet forsvarligt. Juhls Foto godtager ikke reklamationer over produkter som på grund af almenligt slid og ælde ændre udseende, f.eks. en plakat der er falmet, fordi denne er hængt op i direkte sollys.

Er kunden erhvervsdrivende, skal reklamation over mangler ved produkter fremsættes over for Juhls Foto straks efter manglen er eller burde være opdaget, og senest 14 dage efter modtagelsen af produkterne. Den erhvervsdrivende kunde skal i alle tilfælde opfylde sin almindelige undersøgelsespligt ved modtagelsen af produkterne. I modsat fald ville reklamationen være at afvise som for sent fremsat.

 1. Returnering

Kunden har ved køb af digitale produkter anerkendt og accepteret, at kunden i forbindelse med købet af disse digitale produkter mister sin 14 dages fortrydelsesret.

Kunden kan returnere øvrige produkter fra den dato hvor kunden har afgivet sin ordre, og til og med 14 dage efter modtagelsen af de bestilte produkter. Kunden vil herefter få købesummen refunderet. Juhls Foto forbeholder sig 7 dage fra modtagelsen af returnerede produkter til at fortage refundering af købesummen.

Det er en betingelse for returnering af produkter, at disse er i samme stand, som ved kundens modtagelse af disse. Produkterne må således ikke være beskadigede, krøllede, misfarvede, ridset eller lignende.

Kunden er forpligtet til selv at afholde forsendelsesomkostninger ved returnering i henhold til nærværende punkt.

Har kunden bestilt portrætfotos eller lignende specialfremstillede vare, f.eks. specifikke fotografiopgaver udført under kundens instrukser, er kunden ikke berettiget til 14-dages fortrydelsesret, idet der er tale om levering af vare, som er fremstiller efter kundens specifikationer.

Er kunden erhvervsdrivende, kan kunden ikke få 14-dages fortrydelsesret til hverken digitale eller fysiske produkter.

 1. Personoplysninger

I forbindelse med levering af produkter til kunden, behandler Juhls Foto personoplysninger om kunden.

For mere information om, hvordan Juhls Foto behandler personoplysninger, henvises til leverandørens persondatapolitik.

 1. Ansvar

Juhls Foto er ikke ansvarlig for kundens indirekte tab, som måtte opstå i forbindelse med kundens køb af produkter hos Juhls Foto. Juhls Foto maksimale ansvar over for kunden for ethvert tab eller enhver skade, som måtte opstå i forbindelse med kundens køb af produkter hos Juhls Foto, er begrænset til det samlede beløb for kundens pågældende ordre.

 1. Tvister

Aftaleforholdet mellem kunden og Juhls Foto er underlagt dansk ret. Tvister mellem parterne afgøres ved de civile domstole i overensstemmelse med retsplejelovens bestemmelser herom.

Er kunden erhvervsdrivende, afgøres tvister mellem parterne ved retten i Odense.